Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền TÔN THẤT THUYẾT Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền NGUYỄN KHOÁI Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền BẾN VÂN ĐỒN Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 41 Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền NGUYỄN HỮU HÀO Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền HOÀNG DIỆU Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền KHÁNH HỘI Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền TÂN VĨNH Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền VĨNH HỘI Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 48 Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 45 Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền ĐOÀN NHƯ HÀI Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền LÊ QUỐC HƯNG Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền ĐOÀN VĂN BƠ Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền VĨNH KHÁNH Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền NGUYỄN TẤT THÀNH Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền TÔN ĐẢN Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền LÊ VĂN LINH Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền LÊ THẠCH Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền XÓM CHIẾU Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê nhà mặt tiền NGUYỄN THẦN HIẾN Quận 4

-Nhà mặt tiền .............QUẬN 4

Mức giá :

XEM DƯỚI

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 1-2 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

1-2 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 dưới 1 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

DƯỚI 1 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 7-10 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

7-10 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 5-7 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

5-7 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 3-5 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

3-5 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 2-3 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

2-3 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 10-15 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

10-15 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 15-20 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 25-30 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

25-30 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 70-100 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

70-100 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 50-70 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

50-70 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 30-40 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

30-40 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 40-50 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 150-200 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

150-200 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 100-150 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

100-150 TỶ

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 200-300 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán nhà Quận 4 từ 300-500 tỷ

-BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 4

Mức giá :

300-500 TỶ